Styret og utvalg

Styret

Leder: Ragnhild M. Fiskaa
Nestleder: Anette Solli Furuknap
Sekretær: Ann-Doris Granholt
Visesekretær: Delia Hengari
Kasserer: Kristin Sørlie
Styremedlem: Lise Wangberg
Varamedlem: Edel Nilsen
Materialforvalter: Eli Lie
Revisorer: Anne-Marie Kvien og Unni Granaas Ingebretsen
Korregissør: Eirin Haugen
Pr.og nettside ansvarlig: Tove Finnebråten-Anderssen

Utvalg

Festkomite: Elisabeth Gudmundsen, Ann-Doris Granhold, May Østerdahl, Ellen Engh og Vivi Westby
Sangerutvalget: Eirin Haugen, Kjersti Movafagh, Marina Meyer og Unni Fjærestad
Draktkomitéen: Kjersti Movafagh og Gurli Lind Lystrup
Valgkomite: Grete Hellstrøm og Laila Bjørnstad
Reisekomite: Wenche Majorsæter, Kari Løvstad og Reidun Myrvold