Styret og utvalg

Styret

Leder: Ragnhild M. Fiskaa
Nestleder: Anette Solli Furuknap
Sekretær: Ann-Doris Granholt
Visesekretær: Delia Hengari
Kasserer: Unni Hansen
Styremedlem: Elin Peggy Kjønes
Varamedlem: Marte Kjerkreit
Materialforvalter: Eli Lie
Revisorer: Elisabeth Gudmundsen og Unni Granaas Ingebretsen
Korregissør: Eirin Haugen
Pr.og nettside ansvarlig: Tove Finnebråten-Anderssen

Utvalg

Festkomite: Elisabeth Gudmundsen, Delia Hengari, May Østerdahl, Ellen Engh og Vivi Westby
Sangerutvalget: Eldrid Halvorsen, Janne Skei, Tone Vold og Unni Fjærestad
Draktkomitéen: Grete Hellstrøm og Sissel Merg
Valgkomite: Liv Karin Clasen og Turid Kubosch
Reisekomite: Delia Hengari og Reidun Myrvold