Styret og utvalg

Styret

Leder: Ragnhild M. Fiskaa Mila
Nestleder: Anette Solli Furuknap
Sekretær: Elisabeth Gudmundsen
Visesekretær: Delia Hengari
Kasserer: Ann Doris Granholt
Styremedlem: Mette Solberg Haugstveit
Varamedlem: Wenche-Irene Pramm
Materialforvalter: Anita Schmidt
Revisorer:  Marit Utheim og Unni Granaas Ingebretsen
Korregissør: Eirin Haugen
Pr. og nettside ansvarlig: Tove Finnebråten-Anderssen

Utvalg

Festkomite: Delia Hengari, Oddny Elshaug, Ann Kristin Halvorsen Hilde Brexrud og Solveig Fjeldstad
Sangerutvalget: Kirsti Løviknes Gjerde, Miriam Ramsøy, Solveig Astad og Trine Lied
Bekledningskomitéen: Hilde Budal og Unni Fjærestad
Valgkomite: Lise Wangberg og Marit Misund
Reisekomite: Delia Hengari, Margrete Amundsen og Reidun Myrvold