Visjon

Visjonene til Lørenskog Damekor

Hvilket kor er vi, hva vil vi med koret vårt?

Vi er et rent damekor uten religiøs eller politisk tilknytning. Vi har en dyktig og positiv dirigent, og har et positivt og godt samarbeid med Lørenskog Mannskor og andre lokale krefter.

Vi ønsker å beskrive oss som pliktoppfyllende, engasjerte, positve og inkluderende medlemmer. Koret skal ha et repertoar som tiltrekker medlemmer i alle aldre. Vi skal ha et passende aktivitetsnivå som inneholder mye sosialt og hygge.Vi ønsker medlemmer fra forskjellige miljøer og nasjoner i alle aldere. Positive glade sangere som kan tilføre koret noe nytt.

Hva kan vi kreve av deg som medlem?

 • Kormedlemmet plikter og møte i god tid før øvelsen, helst med masse energi.
 • Det må være en selvfølge at alle er engasjert og villige til å ta verv.
 • Vise respekt for dirigenten ved at vi finner raskt fram til noter og ingen småprating før pause. På den måten får vi å beholde vår eminente dirigent!
 • Vi forventer gjensidig respekt i forhold til at det forekommer fravær fra øvelser og konserter, på bakgrunn av for eksempel yrker med ubekvem arbeidstid og familiehensyn.
 • Vi forventer at du som medlem melder fravær til stemmefører for din stemme.
 • Husk, du er like verdifull for koret selv om du må melde forfall innimellom.

Hvilke aktiviteter, konserter, samarbeidsprosjekter ønsker vi oss?

 • Vi ønsker at nivået på koret hele tiden kan bli høyere. Vi ønsker å jobbe mot en musical eller lignende prosjekter.
 • Vi ønsker å samarbeide med Mannskoret, event. sette opp en musical.
 • Vi ønsker å opprettholde vår gode tradisjon med høstseminar og julekonserter med Mannskoret.
 • Vi ønsker å få i gang en kafé konsert, kanskje annet hvert år.
 • Vi ønsker å delta på landsangerstevner, helst annenhvert år.
 • Det viktigste er at vi har det hyggelig og viser positiv innstilling.

Hva har vi å tilby nye medlemmer?

 • Vi er stort sett flinke til å ivareta nye medlemmer. Vi vil være oppmerksomme mot  nye, bry oss. Viktig å få med nye medlemmer på sosiale arrangementer utover øvelsene.
 • Vise at oppmøte er viktig (lagspill) Stille opp for arrangementer vi sier ja til.
 • Vi vil fortsette med annonsering, gjennom bekjentskap/vennskap. Rekruttering gjennom det vi viser fram på konserter. Repertoaret er viktig.

Hva betyr miljøet, konsertene, repertoaret og dirigenten?

 • Miljøet er viktig motivasjon for å gi av oss selv. Viktig å øve mye til konsertene, så vi gjør en bra jobb, det gir oss en god følelse.  Et allsidig repertoar, med vekt på glad sang.
 • Dirigenten er alfa omega. Vi er kjempe fornøyd med vår dirigent
 • Etter bra oppmøte på våre konserter, så har vi inntrykk av at de liker å høre på oss.
 • Medlemmene oppnår vennskap og positivt påfyll i hverdagen med sangglede og sosialt samvær.
 • Koret vårt har et godt sosialt miljø.

Hvilke sosiale aktiviteter er viktig for koret?

 • Være sammen med andre sangere.
 • Landsangerstevner, sangerfestivaler.
 • Utenlandsturer, viktig sosialt.
 • Samarbeids prosjekter, med arrangører, utvalg/komiteér, festivaler.
 • Jule bord med sosialt samvær før jul etter vellykket julekonsert.