Hederstegn

Hedertegn deles ut hvert år på årsmøte.

I 2021 fikk følgende medlemmer hedertegnet:
5 år: Unni Granass Ingebretsen
10 år: Marit Misund
25 år: Laila Bjørnstad
40 år: May Lisbeth Østerdal
45 år: Eirin Haugen

I 2022 fikk følgende medlemmer hedertegnet:
25 år: Eli Lie og Turid Andersen

I 2023 fikk følgende medlemmer hederstegnet:

5 år: Hilde Bexrud, Mona Osflaten, Nina Brataker, Marte Kjerkreit og Kirsti Løviknes Gjerde

10 år: Unni Fjærestad, Elisabeth Gudmundsen, Ann Doris Granholt Lise Wangberg og Wenche-Irene Pramm

25 år: Reidun Myrvold

35 år: Inger Lise Olsen

40 år: Ida Marie Meier